دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 94167
تعداد نوشته ها : 1542
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
GraphistThem274
تعبیر خواب - سار

محمدبن سیرین گوید: دیدن سار درخواب، مردی بود مکار که سفر بسیار کند. اگر بیند ساری فراگرفت یا کسی بدو داد، دلیل کند اورا با مردی مسافر صحبت افتد. اگر بیند گوشت سار میخورد، دلیل به قدر آن گوشت که خورده باشد او را خیر و منفعت رسد. جابرمغربی گوید: دیدن سار درخواب، مردی کافر بود که سخن دروغ بسیار گوید. اگر بیند سار بسیار بر وی جمع شدند، دلیل درمیان کافران گرفتار گردد.

س


تعبیر خواب - ساعت

دررویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی گوید ولی ممکن است اشتباه کند. اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته اید یا در جیب دارید خواب شما می گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری واهمال فرصت هائی را از دست می دهید. اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکر های مفید می دهد و اشتباهات شما را متذکر می شود. خانم ایتانوس می گفت: ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائمتذکر ... 

می دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن. کجا بودی؟ و کجا می خواهی بروی؟و باز خواست می کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است. برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که برمبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می گیرد و تذکر می دهد، برای مردان جوانکار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده. به هر حال ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویشدارد. اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد. اگر دیدید که ساعت کار نمی کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جائی اهمال کرده و قصور کرده اید. اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید. اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود می رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می شوید. اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته اید به کسی خیانت می کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی دهد حقی از شما ضایع می گردد.

س
دسته ها :

تصاویر و عکس های عاشقانه فوق العاده 2015

عکس عاشقانه

تصاویر و عکس های عاشقانه مخصوص سال 2015

واســـه تسکین دلم میگم میاد
ای دل شکسته غصه نخور زیاد زیاد

عکس عاشقانه

تصاویر و عکس های عاشقانه مخصوص سال 2015

چه ســـخت است نبودنت در کنارم
خیلی سخت
از اینکه بدون تو باید روز را شب کنم وشب را روز
تمام لحظه هایم شده خاطرات باتو بودن
خاطراتی که تو رویا باهم بوده ایم

عکس عاشقانه

تصاویر و عکس های عاشقانه مخصوص سال 2015

مـــن Remove شدم از زندگى کسى که
براى داشــتنش و براى بودنش خیلى ها را از زندگیم Block کردم

عکس عاشقانه

تصاویر و عکس های عاشقانه مخصوص سال 2015

سفـــیدی موهایم ارث پدریم نیست از دلتنگیهایت به ارث برده ام نازنین

عکس عاشقانه

تصاویر و عکس های عاشقانه مخصوص سال 2015

از پایـیز
مهــرش برای تو
برگ ریزش برای من

عکس عاشقانه

عکس عاشقانه

دسته ها :

جوک و اس ام اس خنده دار مخصوص سال 1394

جوک و اس ام اس خنده دار مخصوص سال 1394

از قلبم پرسـیدم چرا شـب ها خوابم نمیره
قلبم جواب داد
چون بعد از ظهر خوابـیدی به من هیچ ربطی نداره

جوک و اس ام اس

یه بار واســم نامه اومد
نامه رو باز کردم
.
.
.
.
و هر چی منتـظر شدم مثل تو فیلما نویسنده ی نامه با صدای خودش نامه رو واسم بخونه نخوند
لحظه سخـتی بود تمام باورهایم فرو ریخت

جوک و اس ام اس خنده دار

یارو ﯾﻪ ﺧﺮﮔــﻮﺵ ﺧﺮﯾﺪﻩ ﺍﺳـﻤﺸﻮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﺒــﻌﯽ

جوک و اس ام اس خنده دار

یه سـوال بدجور ذهنـمو درگیر کرده
قدیمـا که یخچال نبود مردم که حوصلشون سر میرفت چیکار میکردن

جوک و اس ام اس خنده دار

دختره 4 ﺳﺎﻟﺸﻪ ﺩﯾـﺪﻡ ﺍﺧﻤـﺎﺵ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻣﯿﮕﻢ
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻔﺎﺭﺷﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺗﺤﻮﯾﻠﺖ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺍﻻﻥ ﺳﻪ ﺳـﺎﻋﺘﻪ ﺣﺮﻑ ﻧﺰﺩﻡ

جوک و اس ام اس خنده دار

شـما خواب نـدارین
.
.
.
.
.

مـنم خواب ندارم

جوک و اس ام اس خنده دار

یه ﭘـﺴﺮﻩ نوشته ﺑﻮﺩ
ﺩﻧﯿﺎ ﺍﮔﻪ ﻣﺮﺩ
ﺑﻮﺩ ﺍﺳﻢ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﺒﻮﺩ
ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺩﺧــﺘﺮﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﺷﻤﺎ ﺻﺪﺍﺵ ﺑﺰﻥ ﺟـﻬﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻪ

جوک و اس ام اس خنده دار

تو یخـچال خونه ی تنها ظرفی کع صادقانه هـست ظرف پنیره
در قابلمه رو بر می داریم توش گوجه هس
ظرف پیاز داغ رو باز میکنیم توش حلوا شکری هس
شیـشه مربا رو باز میکنیم داخلش رب گوجه فرنگی هست
بطری نوشابه رو باز میکنم داخلش عرق نعنا هس
خـخخ

اس ام اس خنده دار

دسته ها :

اس ام اس های عاشقانه تیکه دار

اس ام اس های عاشقانه تیکه دار

سـلامتی همه اونایی که دلشون و حرفشون یه رنگه ن
اونایی که فقـط دروغاشـون قشنگه

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

بعضی ها بیشتر از دو ریال نمی ارزند
اما چون ما پول خـُرد نداریــم، دچار سوء تـفاهم می شن

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

زمان هیــچ دردی رو دوا نکرد
این مـــن بودم
که به شـرط عادت کردم

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

مسواکم شـعورش میرـسه که باید برا یه نفر باشه
اما بـعضیا نه

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

اگه خواســتی در مورد کسی
قضاوت کنی
آروم تو دلت بگو
مگه خـودم کــــیم

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

بی ســــــواد
حالا برو مدرکت رو بزن به در و دیوار
وقتی «دوست داشـتن» رو بلد نـباشی بی سوادی عزیزم

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

هرگز داشـته هایت را به نداشته هایت نفروش شاید
وقتی به نداشــته رسیدی حسرت داشته هایی را بکشی که ارزان فروختی

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

این عاشــقانه ها کـه به تـو گفتـم
کوه به کوه می گفـت بهــم می رسیدند
این عاشقـانه ها کـه به تـو گفتـم
کوه به کوه می گـفـت بهــم می رسیدند

اس ام اس عاشقانه تیکه دار

حرفی نیـست فقط می نویـسم
رفت آن احسـاسی که تو را دوست میداشت

اس ام اس عاشقانه

دسته ها :

عکس زیبا و احساسی ماه چهره خلیلی

عکس ماه چهره خلیلی

عکس بازیگران :برای مشاهده عکس زیبا و احساسی ماه چهره خلیلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

عکس زیبا و احساسی ماه چهره خلیلی

عکس

دسته ها :

عکس آشتی کنان پرویز مظلومی و علی ضیا

آشتی کنان پرویز مظلومی و علی ضیا

عکس بازیگران :برای مشاهده عکس آشتی کنان پرویز مظلومی و علی ضیا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

آشتی کنان پرویز مظلومی و علی ضیا

بعد از اینکه در دربی پرسپولیس گل مساوی را به استقلال زد علی ضیادر یک محفل شروع به سر دادن شعار و توهین به سرمربی استقلال کرد قافل ا اینکه فیلم او گرفته شده و بعد از پخش در فضای مجازی باعث دلخوری شدید استقلالی ها شد که با پا درمیانی بزرگان این دو با هم آشتی کردند.

البته خبرهایی از ممنوع التصویر شدن علی ضیا و پایان کار او به عنوان مجری هم به گوش می رسد.

پرویز مظلومی و علی ضیا

آشتی کنان پرویز مظلومی و علی ضیا

عکس آشتی کنان پرویز مظلومی و علی ضیا

عکس

دسته ها :

ترکیه 9 عضو مظنون داعش را دستگیر کرد

ترکیه 9 عضو مظنون داعش را دستگیر کرد

اخبار داعش

به گزارش میهن گرام و به نقل از خبرگزاری رویترز: رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که 9 فرد مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش که قصد آماده شدن برای انجام عملیات انتحاری در دفاتر یک حزب سیاسی ترکیه در استانبول را داشتند،‌ دستگیر شدند.

پلیسترکیه دو تن از این افراد را پس از یک تعقیب و گریز کوتاه با خودرو در شهرغازی‌آنتپ در جنوب شرق دستگیر کرد. هفت تن دیگر هم در جریان حمله پلیس دستگیر شدند.

این افراد با حکم دادگاهی در شهر غازی‌آنتپ بازداشت شده‌اند.

دفتر استاندار این شهر نیز اعلام کرد، این 9 تن که گمان می رود از اعضای داعش باشند قصد داشتند تا دفاتر یک حزب سیاسی در استانبول را منفجر کنند.

دسته ها :

اعدام سه مرد سنی در عراق توسط داعش +عکس

اعدام سه مرد سنی در عراق توسط داعش +عکس

جنایات داعش

به گزارش میهن گرام :این گروه تروریستی با نصب کمینی در استان دیالی عراق، سه مرد سنی را اعدام کردند.

گروه تروریستی داعش جرم این مردان را عضویت در نیروهای بسیج مردمی عراق اعلام کرده است.

هم اکنون کل استان دیالی در شرق عراق در کنترل ارتش و نیروهای مردمی این کشور است، اما عناصر داعش هر از گاهی با انجام عملیات های ایذایی در استان دیالی سعی می کنند که این استان را ناامن جلوه بدهند.

اخبارداعش

دسته ها :

افتخارات رئال مادرید

رئال مادرید

تاریخچه رئال مادرید

افتخارات داخلی:

قهرمانی لالیگا: ۲۹ بار، اولین بار در سال (۳۲-۱۹۳۱) و آخرین بار در فصل (۲۰۰۳-۲۰۰۲)
قهرمانی جام حذفی: ۱۷ بار، اولین بار (۵-۱۹۰۴) آخرین بار در فصل (۹۳-۱۹۹۲)

باشگاه
رئال مادرید

افتخارات اروپایی:

قهرمان جام قهرمانی اروپا: (لیگ قهرمانان ۹ بار)، اولین بار در فصل (۵۶-۱۹۵۵)، آخرین بار در فصل (۲۰۰۲-۲۰۰۱)
قهرمان جام یوفا: ۲ بار در سال‌های (۸۶-۱۹۸۵) و (۸۵-۱۹۸۴)
قهرمان جام بین قاره‌ای: ۳ بار در سال‌های (۲۰۰۰-۱۹۶۰)

رئال مادرید
دسته ها :

تصاویر جدید از بی حجابی بازیگران زن

عکس بی حجابی بازیگران

بی حجابی

عکس بی حجابی بازیگران

مجموعه ای از عکس های بی حجاب از بازیگران ایرانی

عکس بی حجابی بازیگران

مجموعه ای از عکس های بی حجاب از بازیگران ایرانی

عکس بی حجابی بازیگران

مجموعه عکس های بی حجاب از بازیگران ایرانی

عکس بی حجابی بازیگران

بی

عکس بی حجابی بازیگران

مجموعه ای از عکس های بی حجاب از بازیگران ایرانی

عکس بی حجابی بازیگران

بی حجابی از بازیگران ایرانی

عکس بی حجابی بازیگران

بی حجابی بازیگران

دسته ها :
X