دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 94162
تعداد نوشته ها : 1542
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
GraphistThem274
واریز یارانه با 140 میلیارد تومان هزینه کمتر

ایسنا نوشت: یارانه آبان‌ماه ساعت 24 روز گذشته-سه شنبه- به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابلبرداشت شد که این پرداخت با صرفه‌جویی حدود 140 میلیارد تومانی در هزینه پرداخت برای دولت همراه بود.

یارانه


یارانهماه جاری پنجاه و هفتمین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی از آذرماه سال 1389 یعنی زمان شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

در حالی طیحدود پنج سال پرداخت یارانه نقدی بیش از 200 هزار میلیارد تومان صرف توزیعبین خانوارها شد که با تکلیف قانون بودجه سال گذشته و همچنین سال جاری در نهایت بعد از ارائه طرح‌های مختلف به منظور غربالگری یارانه‌بگیران این مهماز ابتدای سال جاری رسما شروع شد.

آن‌طور که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول اصلی غربالگری یارانه‌بگیران در آخرین آمار خود اعلام کرده تاکنون حدود سه میلیون نفر از جمع بیش از 76 میلیونی حذف شدند که البته تعداد حذف شدگان می‌تواند در واریز یارانه ماه جاری افزایش یافته باشد.

بر این اساس با حذف حدود سه میلیون نفر در ماه جاری حدود 73 میلیون نفر 45 هزار تومان دریافت کردند که این تعداد با صرفه‌جویی حدود 140 میلیارد تومانی در پرداخت یارانه نقدی برای دولت همراه بوده است. دولت در هر ماه تا پیش از اقدام به حذف یارانه‌بگیران پردرآمد حدود 3450 میلیارد تومان برای توزیع نقدی هزینه می‌کرد که در شرایط فعلی این رقم به حدود 3300 میلیارد تومان کاهش یافته است.

خانوارهایی که شب گذشته یارانه آنها به حساب‌شان واریز نشده است این امکان را دارند که با مراجعه به سامانه yaraneh10.ir ضمن اطلاع از علت حذف، اعتراض خود را در این مورد ثبت کنند.

حذف‌شدگان از حدود سه روز بعد از عدم واریز تا دوماه بعد از آن مهلت اعتراض خواهند داشت که بعد از بررسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در صورتی که خانوار حذف شده محق دریافت یارانه نقدی تشخیص داده شده و خطایی رخ داده باشد مجدد به لیست یارانه‌بگیران سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر می‌گردد.
منبع:خبر آنلاین

زمان واریز بارانه
دسته ها :
سرگذشت زنان در طول تاریخ

   زنان در طول تاریخ سرگذشت دردناکی داشتند ، و از آنجا که از نظر جسمانی نسبت به مردان کمی ضعیف تر بودند ، بههمین دلیل زورگویان و ظالمان در طول تاریخ سعی داشتند شخصیت انسانی آن ها را لگدمال کنند ، و چه جنایاتی که در این راه نکردند ، بخصوص در محیط عربستان و در عصر جاهلیت  - هر چند تمام دنیا در آن زمان در جاهلیت فرو رفته بود – بیش از همه جا شخصیت زن پایمال شده بود ، تا آنجا که زن را همچون کالایی مبادله می کردند ؛ سهمی از ارث مردان برای آنها قائل نبودند ؛تولد دختر را ننگ می پنداشتند ، و چنانکه می دانیم دختران را زنده به گور می کردند ، و عجب اینکه حتی قوانین طبیعی را در این زمینه نادیده گرفته و می گفتند : بچه های دختر ما فرزندان ما نیستند ، فرزندان ما تنها بچه های پسران ما می باشند . اما اسلام که برای احیای ارزش های انسانی و الهی گام به میدان گذارده بود ، سخت با این تفکر جاهلی به مبارزه برخاست  و برای احیای شخصیت از دست رفته زن ، قیام کرد :

بی حجابی بازیگران

از طریق موعظه  و اندرز و آموزش های فرهنگی .

ازطریق وضع قوانین به نفع زنان و شرکت دادن آن ها در مسائل مختلف و سرانجام از طریق شدت عمل در مقابل کسانی که حاضر نبودند در برابر این حقایق تسلیم شوند .

در حدیث آمده است : اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن ابی طالب باشوهرش از حبشه بازگشت و به دیدن همسران پیامبر آمد ، از جمله سوالاتی که مطرح کرد این بود : آیا چیزی ار آیات قرآن درباره زنان نازل شده است ؟ آن ها اظهار بی اطلاعی کردند!

اسماء به خدمت پیامبر (ص) آمد و عرض کرد :ای رسول خدا ! جنس زن گرفتار خسران و زیان است ؟ ( و شاید حق داشت این سخنرا بگوید چون سال ها از مبدا وحی دور مانده بود . گمان می کرد اصولی که برجامعه جاهلیت حاکم بود بقایایش هنوز باقی مانده است ) .

پیامبر (ص) فرمود : چرا؟

عرض کرد : به خاطر اینکه در اسلام و قرآن فضیلتی درباره آنها همانند مردان نیامده است !

بااینکه سال پنجم هجرت بود و هجده سال از طلوع اسلام می گذشت ، و درباره احیای شخصیت زن در قرآن و احادیث مطالب فراوانی وارد شده بود ف ولی باز برای تاکید بیشتر آیه 35 سوره احزاب نازل شد ، آیه ای که در حقیقت بیانگر همه ارزشهاست، ارزشهایی که د زنان و مردان یکسان است ، و از برترین موقعیت برخوردار می باشد .

و به این ترتیب اسلام ۀخرین سخن را در این زمیه بیان کرد ، و نشان داد که زنان و مردان دوش به دوش یکدیگر در مسیر زندگی بهسوی خدا ، و به سوی ارزشهای انسانی گام بر می دارند ، در صورتی که از شرایط یکسانی در این مسیر برخوردار باشند .

بعضی تعجب می کنند چگونه اسلام به زنان حق داده است در برابر شیر دادن فرزندان خود مطالبه اجرت کنند !

                         « و اگر برای شما ( فرزند را ) شیر می دهند ، پاداش آنها را بپردازید »

                                                                                            سوره طلاق . آیه 6

    کدام زن است که برای شیر دادن به فرزند دلبندش مخصوصا موقعی که با مرد زندگی مشترک دارد ، اجر و مزدی مطالبه کند ؟

ولینباید فراموش کرد که این دستورات به خاطر آن است که اسلام بگوید نه تنها زن یک انسان است و دارای همه حقوق انسانی ؛ نه تنها او در مورد اماولش حق تصمیم گیری دارد ، و مرد نمی تواند بی رضای او ، حق او را زیر پا بگذارد ، بلکه اگر بخواهد در برابر شیر دادن هم حقش را مطالبه کند ، می تواند . و این دستر درآن محیط چه تاثیر عمقی داشت !

کوتاه سخن اینکه اسلام حق بزرگی بر زنان جهان دارد ، زیرا آن ها را از چنگال ظلم ظالمان تاریخ نجات داد ، به شرط آنکه دستورات اسلام در این زمینه مو به مو به کار گرفته شود .

بی حجابی
دسته ها :
تعبیر خواب - سرخچه

 بدان که سرخچه زیادتی مال است. اگر دید بر تن او سرخچه بیرون آمد، دلیل که او را مال به رنج و سختی حاصل شود از حلال. اگر دید بر تن او سرخچه سرخ و روشن است، دلیل که مال حرام حاصل کند.

س

تعبیر خواب - سرای

حضرتدانیال گوید: اگر بیند در سرای بیگانه شد و هیچکس را نشناخت و در آنجا مردگان دید، دلیل که آن سرای آخرت بود و وقت اجل وی رسیده بود، اگر بیند درآنجا شد و بیرون آمد، دلیل که بیمار شود و نزدیک هلاک بود و شفا یابد. اگردر سرای معروف شد که بنیاد آن از گل بود، دلیل که روزی حلال یابد. اگر بیند بنیاد سرای او از خشت پخته و گچ بود، دلیل که جوینده مال حرام است. اگر بیند از آن بیرون آمد، دلیل که از حرام توبه کند. اگر بیند در سرائی بزرگ و فراخ بود، دلیل که روزی بر وی فراخ شود. اگر سرای کوچکی و تنگ دید، دلیلش ... 
به خلاف این بود. محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب سرای بزرگ و فراخ بیند که اندر آن سرا کوشک و ایوان ها است، دلیل که در سرای آخرت شرف و منزلت یابد. اگر بیند در سرای بشکست یا بسوخت، دلیل که خداوند سرای رامصیبت افتد. اگر بیند زمین سرای او بزرگ و فراخ شد، دلیل که به قدر آن فراخی او را روزی در دنیا فراخ شود. اگر برخلاف این بیند، روزی بر وی تنگ شود. اگر بیند سرای او را می کندند، دلیل که راه صلاح بر خود بندد و نماز و عبادت کم کند. اگر بیند سرای کهن را همی کند، در خیرات بر وی گشاده شود و خرم گردد. اگر بیند در سرائی نو و پاکیزه درون شد، دلیل که اگر توانگر است، مالش زیاده شود و اگر درویش است، توانگر شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که میان سرایِ نو شد، دلیل که او را دختری یاخواهری آید و هم او گوید که صفحه سرای، دلیل کند بر پدر و مادر. اگر دید صفه سرای او نو وپاکیزه است، دلیل است بر تندرستی تن مادر و پدر. جابرمغربی گوید: اگر کسی دید در سرائی بزرگ و پاکیزه و نو داخل شد و دانست که آن سرای ملک او بود، دلیل که روزی بر وی فراخ و گشاد شود و عزت و جاه یابد و زن خوبروی خواهد و توانگر شود و ولایت یابد. اگر این خواب را زنی دید، شوهر توانگر بخواهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن سرای به خواب بر هشت وجه است. اول: مرد را زن و زن را شوهر. دوم: توانگری. سوم: ایمنی. چهارم: عیش خوش. پنجم: مال،ششم: ولایت. هفتم: عزت. هشتم: امانت.

س
دسته ها :
نکاتی برای حفظ رابطه جنسی عالی طی سالیان

من همواره به شرکت کنندگان در کارگاههای آموزشی می گویم: داشتن رابطه جنسی عالی، یعنی رابطه ای که هیچگاه تکراری و خسته کننده نشده و طرفین از انجام آن لذت کافی را ببرند، همانند هرچیز دیگری نیازمند داشتن اطلاعات جدید و فراگیری مهارت هایمربوط به اتاق خواب و مهارت های مربوط به عشق ورزی است. متأسفانه اغلب مردان درباره اینکه چطور رابطه جنسی عالی داشته باشند، چیزی نیاموخته اند وفقط هنگامی که احساس خطر کرده و زندگی خود را در آستانه نابودی می بینند، به یکباره انتظار دارند تا هر طوری شده در زمینه رابطه جنسی ، فرد ماهری شوند.

رابطه جنسی


مردانباید بدانند هنر انعطاف پذیری در برابر ارگاسم زن و مدت طولانی آن نسبت بهمرد، داستانی کاملاً متفاوت است. بسیاری از مردان به اشتباه تصور می کنند که می دانند که چه چیزی باعث لذت و خشنودی زنان می شود، در حالیکه آنان زن نیستند و چون تلاش چندانی برای شناخت خصوصیات جنسی زنان نکرده اند، در این مورد به بیراهه می روند.

همین دو هفته پیش بود که به شرکت کنندگان در ورک شاپ آموزشی عرض می کردم، برای اینکه یک رابطه جنسی عالی را تجربه کنند، نیازمند این هستند که بدن زن را بشناسند و هم چنین بدانند که به چه چیزهایی در وجود همسر خود می بایست توجه بیشتری داشته باشند.

برای یک مرد پی بردن به این که چه چیزهایی خشنودی و رضایت همسرش را در رختخواب فراهم می کند، مشکل است. غالباً مردان فکر می کنند که واقعاً زنان و بدن آنان را می شناسند. یکی از شرکت کنندگان در آن سمینار می گفت: من قبل از شرکت در این ورک شاپ تصور می کردم آنچه که مرا در یک رابطه جنسی راضی می کند، همسرم را نیز خشنود می سازد. “

به ایشان عرض کردم: متأسفانه مردان به اشتباه چنین تصوری را دارند، زمانی که یک زن ارضاء نمی شود، مرد بجای اینکه فکر کند که مشکلی در روش خودش است این تصور را دارد که مشکل از جانب خود زن است. برخی از مردان نیازهایی را که از لحاظ عاطفی در اتاق خواببرای یک زن پدید می آید و متفاوت با نیازهای آنان می باشد را نمی شناسند.

مردانبرای داشتن یک رابطه جنسی کامل و عالی ، در ابتدا نیازمند این هستند که خودشان را در ارضاء نیازهای جنسی همسرشان موفق احساس کنند. این نیازها اشاره به مهارت های جدیدی دارند که نه تنها در اتاق خواب ، بلکه لزوم وجود آن در کل رابطه احساس می شود. زنان برای تکمیل رابطه جنسی، ابتدا نیاز به حمایت عاطفی در ارتباط با همسرشان دارند، اما برای مردان نیز داشتن درک صحیحی از نیازهای متفاوت جنسی همسرشان مهم است.

رابطه جنسی برای زن فرصتی، برای سهیم شدن در عشق است؛ شیوه ای که در آن همسرش را هم تغذیه می کند. رابطه جنسی، مظاهر زیبایی زن نسبت به مرد را به منصه ظهور می رساند و فرصتی را در جهت دریافت عمیق ترین رشته های عشق همسران، ایجاد می نماید.

رابطهجنسی بدون عشق دچار روزمرگی شده و برای زوجین کاری کسل کننده خواهد بود. رابطه جنسی عالی زمانی ایجاد می شود که عشق، بخشی از آن باشد و همین عشق است که باعث دوام و بقای آن می شود. یک زن برای داشتن رابطه جنسی کامل، در ابتدا نیازمند حمایت عاطفی است؛ البته برای مرد هم داشتن درک درستی از نیازهای متفاوت جنسی در رابطه با همسرش اهمیت زیادی دارد.

قطعاً از طریق کمک به بهبود مهارتهای مربوط به اتاق خواب و مهارت های مربوط به عشق ورزی ، زوجین می توانند بعد از گذشت سالها، بجای از دست دادن شور و اشتیاق زندگی ، یک عشق عالی و کامل را تجربه کنند.

قطعاً وقتی زن و شوهر باروشهای متنوع و جذاب که ناشی از شناخت روحیات یکدیگر است اقدام به برقراریرابطه جنسی عالی می کنند، دیگر هیچ خلاء و شکافی در روابط جنسی شان وجود نخواهد داشت و امکان بروز بی وفایی و خیانت در روابط آنها نیز به صفر خواهدرسید.
منبع:سلامت نیوز

آموزش مسائل زناشویی
دسته ها :

عکس های جدید و متفاوت بهرام رادان

عکس های جدید و متفاوت بهرام رادان برای هواداران او

عکس بازیگران :برای مشاهده عکس های جدید و متفاوت بهرام رادان برای هواداران او به ادامه مطلب مراجعه کنید

بهرام رادان

عکس و تصاویر جدید و دیدنی بهرام رادان

بهرام رادان

عکس و تصاویر جدید و دیدنی بهرام رادان

بهرام رادان

عکس

دسته ها :
مهناز افشار و بیوگرافی و صحبت های او

به اعتقاد او بازی رئال خیلی سخت تر از انواع دیگر است در حالیکه مخاطبان سینما به دیدن وی در فیلم هاییکه صرفا گیشه را مد نظر داشتند عادت کرده بودند با ایفای نقش کوتاهی در فیلم “سالاد فصل” نشان داد که توانایی هایش بسیار بیشتر از حضور صرف در اینفیلمهاست و با بازی در (آتش بس) مهر تاییدی بر این مدعا زد برای قبول یا رد یک پیشنهاد با تهمینه میلانی، فریدون جیرانی و محمدرضا شریفی نیا همیشه مشورت میکند و اعتقادی به داشتن مدیر برنامه ندارد.

مهناز افشار


حضوردر “دعوت” حاتمی کیا را برای خودش اتفاق بزرگی میداند و از این اتفاق ابراز خوشحالی میکند. قرار بود در سریال “شمس العماره” به کارگردانی سامان مقدم ایفای نقش نماید اما از حضور در این کار تلویزیونی انصراف داد. دلیل این انصراف جراحی دهان و لثه ذکر شد. در سالهای اخیر از او بعنوان پولسازترین سینمای ایران یاد شده و حضورش در هر فیلم با فروش خوبی مواجه بوده است.

در میان ورزشها به اسکی و شنا علاقه دارد و به آنها می پردازد و البته والیبال هم جزء ورزشهای مورد علاقه ی اوست. در بیشتر نقشهایی که بازی کرده به ارائه کاراکتر یک دختر شوخ و اجتماعی و برون گرا می پردازد. کاراکترهای خاکستری را به نقشهای کاملا مثبت و کاملا منفی ترجیحمیدهد و معتقد است خاکستری بودن یک کاراکتر کمک میکند که تماشاگر تا انتهای فیلم برود و منتظر کشف جدیدی باشد. همیشه دوست داشت نقشهای متفاوت وعجیب غریب بازی کند و می گوید: “آرزویم این است که نقش آنتونی کویین در گوژ پشت نتردام را بازی کنم.“

تبریک تولد بهترین شادباشی است که تاکنون شنیده است و به معنای واقعی تولد را دوست دارد. خود را خیلی شکمو میداند و غذا خوردن را هم دوست دارد و می گوید: “به نظرم دست پختم عالی استچون به دلیل شکمو بودنم برای غذا پختن وقت می گذارم و طعم غذا هم برایم اهمیت فراوانی دارد” غذاهای مورد علاقه اش لوبیا پلو و ماکارونی است و به خاطر همین علاقه این غذاها را خیلی خوب می پزد

عکس مهناز افشار
دسته ها :

کشف یک آمبولانس پر از مواد منفجره در آلمان

کشف یک آمبولانس پر از مواد منفجره در آلمان

اخبار داعش

بهگزارش میهن گرام و و به نقل از dpa، قرار بود تیم ملی فوتبال آلمان در دیداری دوستانه در شهر هانوفر آلمان به مصاف تیم ملی هلند برود.
همه چیز برای برگزای این دیدار دوستانه آماده بود و حتی بلیت‌های بازی هم به فروش رفته بودند اما در نهایت این دیدار لغو شد.
رسانه‌های آلمانی پیش از این اعلام کردند یک چمدان پر از مواد منفجره در ورزشگاه پیدا شده است و به همین خاطر، تماشاگران به سرعت بیرون برده شدند واین بازی لغو شد. اکنون نیز اعلام شده است یک آمبولانس پر از مواد منفجره در نزدیکی ورزشگاه پیدا شده است.

اروپا روزهای بسیار سخت و وحشت آوریرا پشت سر می‌گذارد و تهدید به بمب‌گذاری توسط گروه‌های افراطی، آرامش را از این قاره آرام گرفته است. سه روز پیش هم در پی چند حمله تروریستی در پاریس حدود 132 نفر کشته و 350 نفر زخمی شدند.

گروه تروریستی داعشکشورهای اروپایی و غربی را تهدید کرده است که چنانچه به حملات خود به خاک سوریه و عراق ادامه دهند، آرامش آنها را برهم خواهد زد و به این وعده خود هم عمل کرده است زیرا پیش از این هم دیدار تیم ملی فوتبال اسپانیا برابر بلژیک از ترس حملات تروریستی لغو شد.

دسته ها :

شهادت پاسدار بهزاد سیفی در سوریه

شهادت پاسدار بهزاد سیفی در سوریه

اخبار داعش

بهگزارش میهن گرام :ستوان دوم پاسدار بهزاد سیفی از پاسداران استان فارس بودکه در حین ماموریت مستشاری در سوریه به فیض شهادت نائل آمد.
این پاسدار جوان از نیروهای گروه توپخانه ۵۶ حضرت یونس(ع) شهرستان سروستان در استان فارس بود.
شهید سیفی از اهالی روستای پرین شهرستان رستم در شمال غرب استان فارس بود.

داعش

دسته ها :

عکس های غم انگیز ویژه شهادت حضرت رقیه (س)

حضرت رقیه (س)

عکس شهادت حضرت رقیه (س)

حضرت رقیه (س)

عکس های غمگین مخصوص شهادت حضرت رقیه (س)

حضرت رقیه (س)

عکس های غمگین مخصوص شهادت حضرت رقیه (س)

حضرت رقیه (س)

عکس های غمگین مخصوص شهادت حضرت رقیه (س)

حضرت رقیه (س)

عکس های غمگین مخصوص شهادت حضرت رقیه (س)

حضرت رقیه (س)


شهادت حضرت رقیه (س)
دسته ها :
تعبیر خواب - لانه

 اگر در خانه لانه مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ ولانه فایده باشد که به او رسد. اگر لانه بکندکاری مکروه کند. اگر باز به جای خود نهاد یاری کسی کند. اگر دید درِ لانه مرغ بزرگ بود در پناه بزرگی درآید و خیر بیند.

ل


تعبیر خواب - لامپ

دیدنلامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می بندید که جائی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می گوید کاری نیک انجام می دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می رسد. وقتی لامپی روشن شود همه می توانند از روشنائی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب ها به (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می کنید از انجام یک کار خیر عمدا باز می ... 
ایستید یا مانع انجام کار خوب می شوید و شاید خست و لئامت نشانمی دهید. اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است و چنان چه خاموش باشد زیان کاری نهان تعبیر می شود یعنی درخفا و پوشیدهو به کسی آسیب می رسانید. اگر در خواب ببینید لامپ های بیشماری روشن داریدکاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می دهید، مانند معلمی. اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می خیزد از سرمایه زیادسود کم می برید و در واقع از سود زیان می کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشتهباشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می گردد.

ل
دسته ها :
X