دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 94167
تعداد نوشته ها : 1542
تعداد نظرات : 3
Rss
طراح قالب
GraphistThem274

یا حسین مظلوم (ع) | عکس و اسم اس

عکس محرم,عکس های محرم,عکس ماه محرم

محرم

مـا کـــشتگان کـشته ی اشـک بـصائـریم
مـا پـای بـــند گـریـه و رســم شعــائـریم
تـا مـقـصد وصــال کـه مـاه مـحـرم است
مـا ســی و دو مـنـزل دیــگر مــسافـریم

عکس محرم,عکس های محرم,عکس ماه محرم

پرسیدم:ازحلال ماه، چراقامتت خم است؟
آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است
گفتم: که چیست محرم؟
باناله گفت:ماه عزای اشرف اولادآدم است
ماه محرم را بر همه انسان های جهان تسلیت میگویم

عکس محرم,عکس های محرم,عکس ماه محرم

سرباز نـوجـوان نـــفسم رفـت چـودیـدمت
قـامت کـشیـده تـر ز عـلـمدار مـا شدی
وقـتی صـدای خـرد شدن آمد گمان برم
بـی استـخوان تــریـن بــدن کـربلا شدی
السلام عـلـیـک یـا قــاسم بــن الــحـسن (ع)

عکس محرم,عکس های محرم,عکس ماه محرم

عکس محرم

دسته ها :
به هلاکت رسیدن فرمانده نظامی داعش در موصل

اخبار داعش: به گزارش سرویس بین‌الملل جام نیـوز به نقل از السومریه نیوز، واحدهای لشکر نهم توانستند هشت خودروی بمب گذاری شده در محور جنوب شرقی که واحدهای نظامی در محله "الشیماء" و "الصحه" را هدف قرار داده بودند، منفجر کنند.

بنابر این گزارش، جنگنده های ائتلاف بین المللی نیز "ابوحذیفه" فرمانده نظامیترویست های داعش در کرانه چپ موصل را به هلاکت رساندند.

در این میان هم «عبدالغنی الاسدی» فرمانده نیروهای مبارزه با  تروریسم عراق اعلام کرد که مرحله دوم عملیات آزادسازی موصل با هدف پاکسازی ساحل چپ شهر موصل آغاز شده است.

الاسدی به السومریه نیوز، گفت: در ساعت 7 صبح به وقتمحلی موصل واحدهای ارتش عراق به سمت محله القدس در شهر موصل حرکت کردند و همچنین ستون هایی از نیروهای عراقی در شمال و جنوب شرقی موصل نیز روانه اهداف نظامی خود شدند.

واحد رسانه‌ای حشد الشعبی دست آورد اولین ساعات این عملیات را منتشر کرد که بر اساس آن در اولین ساعات 5 تن از عناصرداعش کشته شدند و چهار خودروی انتحاری آنها و یک کارگاه ساخت خودروی بمب گذاری شده منهدم شد.

داعش
دسته ها :
تعبیر خواب سرو به همراه خواب سرنگ

سکس

 تعبیر خواب - سرو
دیدنسرو در خواب حشمت و جلال و بزرگی و سرفرازی است. هر چه سرو رفیع تر باشد رفعت جاه بیشتر است و سر فرازی افزونتر. اگر ببینید سرو هرس می کنید و در زمین می کارید کار مهمی انجام می دهید که موجب سرفرازی شما می شود و کاری را آغاز می کنید که فرجامی نیک دارد. در دو حالت دیدن سرو خوب نیست . اول این که آن قدر بلند و رفیع باشد که تا آسمان دوام یابد و نوک آن را نتوانیدببینید دیگر آن که سرو بار داشته باشد که می دانیم سرو از درختان بی بر است.

تعبیر خواب - سرنگ
 سرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد شخصی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگردر خواب دیدید که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری رفع و آسان می شود. اگر دیدید او سرنگ دارد انسانی است خیرخواه و مشکل گشا که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد. اگر دیدید دیگری می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه وابا دارید، کاری کرده اید که مستحق شماتت و سرزنش ... 
هستید یا کاری می کنید که می باید به شما تذکر بدهند و اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می شود.

سکسی
دسته ها :
داستان کوتاه و مذهبی آن دو نفر را می بینند

داستان

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

جمعی در محضر امام صادق علیه صلوات الله الرازق نشسته بودند. سخن از شیعه و پیروان خاندان رسالت به میان آمد.
امام (علیه السلام) فرمود: پیروان ما در لحظات آخر عمر، چیزهایی را می بینند که چشمها با دیدن آن، روشن می گردد و شاد می شوند)).
یکیاز حاضران پرسید: چه چیز را می بینند؟ این سؤال را ده بار تکرار کرد و اصرار داشت تا امام به او پاسخ دهد ولی امام صادق (علیه السلام) هر بار در پاسخ او می فرمودند: می بینند..
سرانجام امام (علیه السلام) آن شخص سؤالکننده را صدا زد و فرمود: گویا اصرار داری تا بدانی چه چیز را می بینند؟ عرض کرد: آری. قاطعاً. سپس گریه کرد.
امام (علیه السلام) به حال او رقت کرد و فرمود: آن دو نفر را می بینند! آن شخص با اصرار پرسید: کدام دو نفر را؟ امام (علیه السلام) فرمود: پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی (علیه السلام) را می بینند. هیچ مؤمنی نیست مگر این که در لحظات آخر عمر، این دو بزرگوار را خواهد دید که آن دو بزرگوار به او بشارت می دهند.
آنگاه فرمود: این مطلب را خداوند در قرآن، بیان کرده است، حاضران پرسیدند: خداوند در کجا و کدام سوره بیان فرموده است؟
امامصادق (علیه السلام) فرمود: در سوره یونس آنجا که می فرماید: الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیوه الدنیا و فی الآخره**یونس/ 64 63، ترجمه: همان ها که ایمان آوردند و پرهیزگار بودند در زندگی دنیا و در آخرت شاد و مسرورند. *** (بشارت دنیا آنان، همان حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و علی (علیه السلام) در لحظات آخر عمر آنهاست که بربالین آنان حاضر گشته و آنها را شاد و مسرور می سازد

**ر.ک: حکایت های شنیدنی 5/ 164 163 به نقل از: تفسیر نور الثقلین 2/ 110. تفسیر نمونه 8/ 340. ***.)

داستان
دسته ها :
تعبیر خواب کبک به علاوه خواب کوشک

کون

 تعبیر خواب - کبک
 محمدبنسیرین گوید: کبک در خواب، دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال. اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد. جابرمغربی گوید: اگر بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است. حضرتامام جعفر صادق فرماید: دیدن کبک بر چهار و جه است. اول: پسر. دوم: دوست. سوم: رامش کار. چهارم: کام دل یافتن.

تعبیر خواب - کوشک
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند در کوشکی رفت، دلیل مال و خواسته است. خاصه آن کوشک را از خشت خام و گِل ساخته بیند. اگر کوشک را از گچ و آجر و سنگ ساخته بیند، دلیل مال است اما دردین نقصان بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر در خواببیند کوشک او خراب شد، دلیل بر تلف مال است.... 
اگر بیند آتش در کوشکافتاد، دلیل است پادشاه مال او مصادره کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کوشک در خواب هفت وجه است. اول: نعمت. دوم: ولایت. سوم: مرتبت. چهارم:ریاست. پنجم: بزرگواری. ششم: پادشاهی. هفتم: آرامش کاری.

کس
دسته ها :
تعبیر خواب دخنه به علاوه دیدن خواب داغ کردن

داستان سکسی

تعبیر خواب - دخنه
 بهتازی چیز است که نهند بر آتش و دود کند. محمدبن سیرین گوید: اگر در زیر خود عود یا چیز دیگر یا بوی خوش دود می کرد، دلیل که پیشه بیاموزد که از آناو را منفعت رسد و با مردمان عیش خوش گذارد و بر وی ثنا و آفرین کنند و هرچند که چیز خوشبوتر است، بر وی ثنا و آفرین بیشتر کنند... 
اگر چیزی است که بوی ناخوش دارد، تاویلش به خلاف این بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دخنه در خواب بر سه وجه است. اول: کسب و معیشت. دوم: خیر و منفعت. سوم: ثنا و نیکوئی.

تعبیر خواب - داغ کردن
محمدبن سیرین گوید: داغ کردن به خواب، دلیل بر یافتن گنج و مال است. اگر بیند بر تنش داغ بود، دلیل به قدر آن گنج و مال یابد. اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالی هزینه کند، در عقبی از عقوبت حق تعالی رستگار شود. ولی اگر در شر و فساد صرف کند، به عذاب مبتلا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند از محل داغ خون و ریم بیرون می آمد، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود. اگر از نشانداغ خون و ریم نمی آمد، دلیل که از سلطان بهره نیابد. حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند داغ بر کسی نهاد یا کسی داغ بر تن ... 
اونهاد، تاویلش سخن زشت است، یا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتی به پشت ویداغ نهادند، دلیل بر دین و دنیای او بود. بعضی از معبران گویند: داغ کردن بیان است در کار پادشاه. حضرت امام جعفر صادق فرماید: داغ آتشین منع زکوه بود و مشغولی از لشگر پادشاه. 

داستان سکس
دسته ها :
X